kratkozrakosti starostlivost oci detiČo je Myopia?

Myopia, čiže krátkozrakosť, je refrakčná chyba oka. Vzniká vtedy, keď oko nerastie (neohne sa) tak, ako by malo. V dôsledku toho svetlo prúdiace do oka nedopadá správne do jeho ohniska. Pozorovaný obraz nie je zaostrený na sietnici, ale šošovka oka zaostrí objekt pred sietnicou. Ľudia s krátkozrakosťou vidia dobre nablízko, ale vzdialené objekty sa javia rozmazane. Myopia je poruchou oka, nie očným ochorením.

 

Príčiny krátkozrakosti

Vedci po mnoho rokov verili, že krátkozrakosť je z veľkej časti dedičná. Tomu tak aj naďalej je, aj keď je z výskumov zrejmé, že genetické zmeny sa dejú príliš pomaly, aby boli jedinou príčinou vysokého nárastu detí s poruchou zraku. K príčinám myopie sa rapídnym tempom pridáva tiež životný štýl. Enormný nárast krátkozrakosti u detí v mnohých krajinách je spôsobený trávením viaceho času čítaním alebo pred obrazovkami počítačov a chytrých telefónov než tomu bolo v minulosti.

V prípadoch dedičnosti sa porucha prejaví zhruba medzi ôsmym a dvanástym rokom veku dieťaťa. Počas dospievania, kedy sa telo naďalej vyvíja a rastie, sa stav môže ďalej zhoršovať. Medzi dvadsiatym a štyridsiatym rokom sa potom už mení len nepatrne. Myopia sa môže vyskytnúť aj u dospelých. Krátkozrakosť je možné upraviť pomocou okuliarov, kontaktných šošoviek či v niektorých prípadoch laserovou operáciou.

Životný štýl dnešných detí je pre rozvoj myopie oveľa závažnejším problémom. Štatistiky vo vyspelých krajinách uvádzajú dramatický nárast počtu detí s krátkozrakosťou. Približne polovica mladých dospelých v Spojených štátoch a Európe trpí myopiou, čo je zhruba dvojnásobný počet, než tomu bolo pred pol storočím. Ešte horšie na tom sú deti vo východnej Ázii. Až 90% dospievajúcich a mladých dospelých trpí touto poruchou zraku. Niektoré odhady uvádzajú, že do konca tohto desaťročia môže byť až tretina svetovej populácie postihnutá krátkozrakosťou. Takýto stav možno označiť za epidémiu, epidémiu myopie.

 

Prevencia rozvinutie krátkozrakosti a starostlivosť o oči detí

Krátkozrakosť môže byť korigovaná okuliarmi, šošovkami či v neskoršom veku chirurgicky. V ťažkých prípadoch deformácie očnej gule však môže hroziť až nenávratná slepota. Z toho dôvodu je nutné, aby rodičia začali s prevenciou u detí už od školského veku.

Je pochopiteľné, že deti musia študovať a pripravovať sa do školy. Tlak rodičov na školské výsledky a vysoká hodnota, ktorá je kladená na dosiahnutie akademického vzdelania, sa prejavuje predovšetkým vo východoázijských krajinách. Deti tu trávia štúdiom dlhé hodiny. V Európe je situácia trochu umiernenejší. Deti všeobecne nevenujú učenie toľko času ako je tomu na východe. To však neznamená, že by trávili pred monitory počítačov, obrazovkami chytrých telefónov alebo knihami menej času.

Jedným z kritických návykov, na ktoré by rodičia a ostatní dospelí mali u detí dohliadať, je správna vzdialenosť očí od kníh alebo obrazoviek. Pri čítaní z kníh, elektronických kníh či tabletov alebo pri hraní hier by vzdialenosť od očí mala byť minimálne 35 až 40 centimetrov. "Zazeranie" z príliš veľkej blízkosti je zaručenou cestou ku krátkozrakosti. Z toho dôvodu sa neodporúča, aby deti hrali hry na chytrých telefónoch alebo tabletoch, ktoré si často držia veľmi blízko očí. Pokiaľ už deťom dovolíte počítačové hry, lepšie variantom sú hry prepojené na televíznu obrazovku, kde je vzdialenosť zaručená.

Deti by tiež nemali hraním počítačových hier tráviť nekonečné hodiny. Pre zdravie detských očí je lepšie rozložiť voľný čas medzi rôzne aktivity. Hlavne aktívny pohyb vonku prispieva k zdravému rozvoju celého detského organizmu, vrátane zdravých očí. Pred obrazovkami by mali tráviť iba umiernené množstvo času.

 

Väčšina rodičov iste potvrdí, že dodržiavanie vyššie uvedených zásad u detí, nie je v dnešnej dobe jednoduché. Rodičia sa môžu pokúsiť vytvoriť správne návyky pomocou zábavných hier a pomôcok. Opakované zdôrazňovanie možných následkov, vrátane hrozby oslepnutie, môže deti tiež motivovať, aby sa o svoj zrak lepšie starali.

 

Pop Up Panel

Here is the pop up panel you can use to promote any product or products that you think your customers should see at the very bottom of the website. You can use 6 different modules positions between intro-1 and intro-6.

215,00 €

FIND OUT MORE BUY TODAY!


TOP